Caddy设置301与批量301代码

最近博客从WordPress转到了Hexo,链接已经发生改变,所以有大量旧网址需要跳转到新网址,我现在改用caddy程序了,这里记录一下代码;

第一个是http跳转到https

redir参数后面用的相对网址,第一个是旧链接,第二个是新链接,最后加个301 指明跳转方式

# 301跳转
http://www.5yun.org {
   redir http://www.5yun.org{uri}
}

http://www.5yun.org {
  tls /home/wwwroot/ssl/5yun.crt /home/wwwroot/ssl/5yun.key
  root /home/blog

   redir   /16997.html   /socks5-zhuan-http-dai-li-xie-yi.html   301
   redir   /17600.html   /qiu-bi-te-she-jian-he-zi-you-nu-shen-wei-he-yan-jing-shi-meng-zhao-de.html   301
   redir   /19401.html   /chu-ju-yu-yi-ju-shang-fan-men-ye-ya-zhi-cheng-gan-an-zhuang-bi-ji.html   301
   redir   /19578.html   /rinetd-shi-yi-ge-linux-duan-kou-zhuan-fa-gong-ju.html   301
   redir   /19585.html   /openwrt-x86-dan-bi-lu-you-dan-wang-kou-shang-wang-fang-fa.html   301
   redir   /19625.html   /linux-che-di-xie-zai-samba.html   301
   redir   /174.html   /centos-ying-pan-fen-qu-san-chong-fang-an-zhuan-zai.html   301

  browse  
}
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片